Welkom op de website van C- Cosmicly!

Deze praktijk biedt begeleiding en ondersteuning bij zelfontplooiing en bewustwording.

Ik bied jou methodes aan die zowel lichamelijk, emotioneel, geestelijk als spiritueel groeibevorderend zijn, samengesteld op jouw maat.

Op mijn eigen pad naar bewustwording ondervond ik, Cindy, bezielster van C- Cosmicly zelf heel wat obstakels en vertragingen.

De methodes die mij het meeste geholpen hebben en dusdanig in mezelf opgenomen heb als levenswijze, wil ik graag delen.

Ze lijken mijlenver uit elkaar te liggen maar vormen een mooie driehoek die als perfecte basis dient voor persoonlijke groei.

C- Experimental teaching:

We staan aan de start van een nieuwe tijd. De meesten onder ons weten en voelen het ondertussen wel.

Je ziet het vooral aan onze jeugd hoe zij onze planeet binnenkomen met een heel andere bewustzijnsvorm.

Waar heel wat ouders, leraars en opvoeders de handen in het haar van duwen.

Met C- Cosmicly wil ik praktische en ervaringsgerichte begeleiding bieden om deze overgang voor elk van ons (zowel kind als volwassene) op een zo gebalanceerd mogelijke wijze door te komen.

Door met elkaar in connectie te gaan vanuit de kracht van ons kosmisch kind

Ons hoger weten of zoals ik het graag benoem: ons innerlijk genie!

C- Astrology:

Astrologie is een prachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen.

Eerst en vooral in jezelf, op de tweede plaats in je omgeving. 

Met jouw astrologische blauwdruk en momentopnamen in de astrologie gaan we inzicht vergaren bij welke opstellingen van planeet energieën je het beste voelt en uit welke je kunt leren. Wat zijn jouw talenten en wat zijn jouw valkuilen. Welke som van astrologische archetypen komt het dichtste bij jouw originele 'ik'.

Bij C- Cosmicly hanteren we een combinatie van moderne Westerse astrologie, evolutionaire astrologie, esoterische en sjamanistische astrologie en een vleugje experimentele Jungiaanse astrologie.

C- Interior Temple Design:

We leven in een maatschappij die heel sterk gericht is op snelheid, prestatie en externalisatie.

Zelfs in onze woonomgeving!

In onze eigenste thuis.

Naast het esthetische gaat er heel weinig of geen aandacht uit naar het gevoelsaspect en de noden van de bewoners. Meer en meer ondervinden we dat ons thuisgevoel nodig is, als haven om tot rust te komen en/of ons op te laden. We hebben nood aan onze persoonlijke Tempel.

Met Interior Temple Design  werken we aan het optimaliseren van je thuis, zodat het jouw persoonlijk herbronningscentrum wordt.

Er is evenzeer aandacht voor speciale noden zoals HSP, ADHD, ASS en andere persoonlijke gevoeligheden.

We maken gebruik van heilige geometrie, natuurfilosofie (antroposofie), astrologie en natuurlijke energieflow.

Dit zijn de hoofdblokken van C- Cosmicly.

Eén gemeenschappelijke deler: onze Aardse en Kosmische natuur!